FLC Grand Hotel Quy Nhon là khách sạn thứ hai thuộc quần thể FLC Quy Nhơn, dự kiến khai trương ngày 28/11, với quy mô 1.500 phòng, sức chứa 3.500 khách v…

Đọc thêm